top of page
  • Foto van schrijverDavid Gribnau

PPUSZ DRINGT AAN OP GELIJKE BEHANDELING BIJ WIA-BEOORDELING DOOR UWV

Het Platform Private Uitvoerders Sociale Zekerheid (PPUSZ) vraagt minister Koolmees om gelijke behandeling van UWV en private uitvoerders. Dit naar aanleiding van de recente aanscherping van de beleidsregels, voor medewerkers die ziek uit dienst gaan en instromen in de Ziektewet, door het UWV betreffende het opleggen van loonsancties in het kader van de re-integratie bij ziekte en arbeidsongeschiktheid (spoor 1).


Er bestaat al geruime tijd een discrepantie tussen de re-integratieverplichtingen voor werkgevers die privaat en werkgevers die publiek verzekerd zijn. Nu is de onwenselijke situatie ontstaan dat UWV, door aanscherping van haar beleidsregels, loonsancties aan haar feitelijke concurrenten oplegt die niet voor UWV zelf gelden. Het PPUSZ streeft naar een zo gelijkwaardig mogelijk speelveld tussen private en publieke uitvoerders van de sociale zekerheid en vraagt de minister om de WIA-beoordeling gelijk te trekken.

Het PPUSZ geeft in de brief aan dat het zeer onrechtvaardig is dat werkgevers worden belast met een loonsanctie.


Maudie Derks, voorzitter commissie Ziektewet van het PPUSZ: ‘Het PPUSZ vindt dat een hybride stelsel alleen kan functioneren als zowel voor publiek als private uitvoering dezelfde spelregels worden gehanteerd. Werkgevers die kiezen voor het eigenrisicodragerschap nemen bewust het risico van de uitkeringslasten op zich omdat zij denken beter in staat te zijn om medewerkers te re-integreren. Hierbij geldt impliciet dat zij vanuit kostenoogpunt altijd zullen toetsen of het terugnemen van medewerkers uit dienst een mogelijkheid is. Het wordt daarom als zeer onrechtvaardig ervaren als werkgevers daarnaast worden belast met een loonsanctie. Zeker als de verplichting van eerste spoor re-integratie in het publiek bestel niet geldt.’

Zij vervolgt: ‘Deze discrepantie is niet uit te leggen aan de betrokken (ex-)werknemers en (ex)werkgevers. Door de regeling van het aantal maximaal te geven tijdelijke contracten kan zelfs de situatie ontstaan dat als gevolg van een opgelegde spoor 1 re-integratie door de ex-werkgever verplicht een vast contract moet worden aangeboden aan de ex-werknemer. Waar het UWV alleen inzet op spoor 2 re-integratie en de (ex-)werkgevers die eigenrisicodrager zijn dit ook altijd hebben gedaan, worden deze privaat verzekerde werkgevers steeds vaker geconfronteerd met loonsancties vanwege het niet inzetten van spoor 1.’


In haar brief verzoekt het PPUSZ de minister om op korte termijn over te gaan tot een tweetalacties om te zorgen voor een gelijk speelveld:

Op zo kort mogelijke termijn de ongelijkheid in de WIA-beoordeling tussen publiek en privaat verzekerden op te heffen door de Spoor 1 inspanningen uit te sluiten en daar geen sanctiemogelijkheid op toe te kennen.In de binnenkort aan de Tweede Kamer toe te zenden ‘Visie op hybride markt’ een oplossing te bieden voor deze onwenselijke gang van zaken.


 

In de media 5 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page