top of page
  • Foto van schrijverDavid Gribnau

Invest International verdubbelt financiering voor mkb-export

Bijgewerkt op: 20 dec. 2023

Invest International verruimt de mogelijkheden voor exportfinanciering van kleine transacties voor mkb’ers.  De extra faciliteit is vandaag in bijzijn van de voorzitter van MKB-Nederland Jacco Vonhof en Nederlandse ondernemers gepresenteerd. Het budget verdubbelt en gaat van 30 naar 60 miljoen euro. Naast verhoging van het exportbudget is het nu ook mogelijk bijbehorend werkkapitaal mee te financieren. De extra storting in het speciale mkb exportfonds is gedaan omdat de vraag van ondernemers nog groter is dan voorzien. De verwachting is dat het hier niet bij blijft. Dit, omdat er honderden aanvragen liggen van Nederlandse ondernemers die willen exporteren, maar geen financiering kunnen krijgen voor hun exporttransactie. Het gaat hier om exportfinanciering van kapitaalgoederen, zoals machines, apparaten en transportmiddelen. Met deze exportfaciliteit zorgt Invest International, namens de Nederlandse overheid, dat dit financieringsgat wordt gedicht en bedrijven toch financiering kunnen vinden voor kleine exporttransacties die voor de reguliere financiers niet rendabel meer zijn.Joost Oorthuizen, CEO van Invest International: “Het is goed dat Nederlandse mkb’ers ons weten te vinden. De internationale handel verstevigt de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven. Zeker 67 procent van de Nederlandse export is van het mkb afkomstig. Voorheen konden Nederlandse mkb-bedrijven vaak zakendoen met eigen Nederlandse banken. Maar dat is veel lastiger geworden. Een krimpend internationaal kantorennetwerk en steeds strengere eisen maakt het voor deze banken moeilijk om de vaak kleinere export transactie van mkb-bedrijven te financieren. Dit is een vraagstuk dat door de overheid en financiële sector steeds meer wordt gezien. We werken er zelf en samen met andere partijen aan in het kader van het convenant mkb-financiering om dit belangrijke vraagstuk op te lossen, om zo het mkb financieringsklimaat weer in de voorhoede van Europa te krijgen. Wij dragen als Invest International bij aan het oplossen van financiering van de buitenlandactiviteiten van het mkb, zowel bij export als investeringen en werken daarmee aan de verbetering van de concurrentiepositie van Nederland.”


Geoffrey van Leeuwen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: “Nederland is een van de meest innovatieve landen ter wereld en dat hebben we voor een heel groot deel te danken aan de kracht van ons MKB. Tegelijkertijd zijn er grote uitdagingen in de wereld, zoals klimaatverandering. Daar liggen zeker kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven, die kunnen helpen bij een oplossing. Dat is meteen de kern van mijn beleid: Nederlandse ondernemers helpen slagen in het buitenland. Want hulp en handel versterken elkaar. We weten dat het voor MKB-ondernemers soms lastig is om internationale projecten gefinancierd te krijgen. Daarom juich ik het toe dat er opnieuw extra geld beschikbaar wordt gesteld door Invest International, OHV en Atradius.”Voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland is blij met de verruimde mogelijkheden die Invest International het exporterende mkb biedt. ‘Nederland is een van de meest open economieën ter wereld. We verdienen een derde van onze nationale boterham over de grens en het mkb neemt daarvan - met meer dan 120.000 exporterende bedrijven - een groot deel voor zijn rekening. Goede exportfinanciering is voor al die ondernemers cruciaal, maar de mogelijkheden daarvoor zijn beperkt en de kosten vaak relatief hoog. Net als mkb-financiering in het algemeen zit het grootste probleem bij kleine kredieten, tot maximaal 1 miljoen euro. Het is dus ontzettend goed dat Invest International in dat gat stapt en het budget van de betreffende regeling fors verhoogt.’


De financieringsoplossing die Invest International vorig jaar samen met partners OHV en Atradius Dutch State Business lanceerde, dicht duidelijk het gat in de markt voor kleinere exporttransacties van kapitaalgoederen. Door de handen ineen te slaan met OHV die de transacties uitvoert en Atradius Dutch State Business dat zorgt voor de kredietverzekering, staat er een innovatieve en efficiënte constructie waarvan bedrijven en hun klanten profiteren. Exportbedragen vanaf 100.000 tot 5 miljoen euro zijn vaak te bewerkelijk of te risicovol voor banken. Dat terwijl de kapitaalbehoefte in het exportsegment juist voor kleinere bedragen groot is.


Mkb export en investeringsfinanciering

Invest International biedt een breed palet aan financieringsoplossingen voor internationale activiteiten van het mkb aanvullend aan de markt. Naast mkb exportfinanciering biedt Invest International financieringsoplossingen voor buitenlandse investeringen van startende en gevestigde mkb-ondernemingen.

7 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page