top of page
  • Foto van schrijverDavid Gribnau

“Honderden miljoenen euro’s nodig om kansenongelijkheid basisscholen op te lossen”

Bijgewerkt op: 27 sep. 2020

Docenten van scholen in achterstandswijken maken zich grote zorgen dat zij niet over voldoende financiële middelen beschikken om achterstanden -mede veroorzaakt door de COVID-19 maatregelen – te kunnen wegwerken. Dit terwijl gericht investeren in het aanpakken van achterstanden in het onderwijs kan helpen toekomstige inkomensongelijkheid te reduceren. ‘De afgelopen tien jaar is de kansenongelijkheid in het basisonderwijs toegenomen. Door Covid-19 wordt dat nog eens versneld. Willen we daar structureel wat aan doen dan zijn honderden miljoenen euro’s nodig. Niet incidenteel maar structureel en niet ongericht maar gericht op wat bewezen is. Dan zorgen we ervoor dat we echt kinderen een gelijke kans geven’ bepleit Hans Spekman, directeur van het Jeugdeducatiefonds.

Investeren in onderwijs om achterstanden weg te werken heeft aantoonbaar een structureel inkomenseffect. Dit blijkt uit een rapport ‘Ieder kind een kans! Interventies voor gelijke kansen in het basisonderwijs’ dat is geschreven door het Education Lab NL in opdracht van het Jeugdeducatiefonds en ABN AMRO Foundation.

Achterstand door Covid-19 ‘Covid-19 heeft in het onderwijs aantoonbaar huisgehouden. In de praktijk zien we dat scholen ondanks veel inspanningen kampen met problemen. Ondanks een enorme inzet van alle juffen en meesters. We horen het ook en zien het ook tijdens onze schoolbezoeken. De druk en stress op het team is eigenlijk te groot. Hun passie en liefde voor de kinderen is zonder grens, maar dit kan niet zo blijven duren. Het rapport laat een vijftal interventies zien om kansengelijkheid in het basisonderwijs te bestrijden. Het zal de leerkrachten extra energie geven als de overheid langdurig commitment geeft om nu het tij te keren’, aldus Spekman.

Rapport Ieder kind een kans Interventies
.
Download • 940KB

Investeren levert op!

De voorgestelde interventies zijn heel concreet, kosten geld maar leveren ook wat op. Waarbij de kosten en opbrengsten zoals berekend door de onderzoekers gebaseerd zijn op verwachte kosten en opbrengsten uit eerdere wetenschappelijke studies. Het gaat hier om verwachte kosten van de interventie in relatie tot de opbrengsten omdat de leerlingen bij effectieve interventies later een hoger jaarinkomen hebben.

Alle besproken interventies leveren uiteindelijk meer op dan ze kosten. Tussen de interventies bestaan wel verschillen. Zo zal het verdubbelen van het aantal reken- en taallessen naar schatting een hoger jaarinkomen van leerlingen opleveren als ze volwassen zijn, een stijging van ongeveer € 623,- per individu. Vrijwillige zomerscholen voor kleuters met een onderwijsachterstand kost 35 miljoen euro maar levert ongeveer € 510,- hoger jaarloon voor de leerlingen als ze volwassen zijn. Een heel effectieve interventie blijkt persoonlijke tutoring: waarbij een professional zoals een leerkracht of assistent, of een andere volwassene intensieve begeleiding biedt aan een leerling. De kosten hiervoor worden door de onderzoekers berekend op € 65 miljoen maar het levert maar liefst € 2.610,- hoger jaarloon op per individu.

Extra online bijles

Robert Swaak CEO ABN AMRO: ‘We zijn al sinds 2016 partner van het Jeugdeducatiefonds en hebben gezamenlijk het onderzoek naar effectieve interventies om kansenongelijkheid terug te dringen mogelijk gemaakt. Wij geloven dat het bevorderen van gelijke kansen de samenleving eerlijker, inclusiever en daarmee sterker maakt. We kunnen in de huidige COVID-19 crisis actie ondernemen om een toename in toekomstige inkomensongelijkheid te bestrijden. Vanuit de ABN AMRO Foundation helpen we met diverse activiteiten jaarlijks kinderen bij het vergroten van hun horizon. En juist nu ondernemen we extra actie door met collega’s ook online bijles te geven aan leerlingen met een achterstand.’


 

In de media:28 weergaven0 opmerkingen

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page