top of page
  • Foto van schrijverDavid Gribnau

Detacheerders zien omzet voor het eerst sinds drie jaar dalen

De detacheringsbranche ziet voor het eerst sinds drie jaar de omzet dalen.  De omzet (per werkbare dag) daalde in het eerste kwartaal van 2024 met 2,7 % ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2023. Terwijl het aantal medewerkers in loondienst daalt (-4% t.o.v. jaar eerder) stijgt het aantal medewerkers in vast dienstverband naar 68,7%. Een stijging van meer dan 14% ten opzichte van het jaar daarvoor. Omdat het de verwachting is dat de tekorten op de arbeidsmarkt nog wel blijven wordt juist extra personeel aangenomen. De leegloop stijging van 26% in vergelijk met twaalf maanden eerder wordt hier bewust geaccepteerd in afwachting van een aantrekkende markt. Dit blijkt uit de nieuwste MarktMonitor van deVereniging van Detacheerders Nederland (VvDN).

 Fred Boevé, bestuurslid van de VvDN: "Het was te verwachten dat de krimp eraan zat te komen en deze komt dan ook niet als een verrassing. Detacheerders zijn over het algemeen wat meer laat-cyclisch dan uitzenders, én bleken de afgelopen jaren beter in staat om op een krappe arbeidsmarkt hun toegevoegde waarde naar zowel de opdrachtgever als de kandidaat te bewijzen. We zien wereldwijde geopolitieke spanningen en dat zorgt ervoor dat organisaties een pas op de plaats maken. Het feit dat wij ook in Nederland nog steeds geen kabinet hebben en dus ook niet duidelijk is wat de gevolgen zijn van eventuele kabinetsmaatregelen helpt ook niet echt. Een complexe mix van afgekoelde economie, brede onzekerheid en dus afnemende drukte op de arbeidsmarkt gecombineerd met de blijvende krapte op de arbeidsmarkt de toegevoegde waarde van de detacheringsbranche waarschijnlijk net even in de luwte gezet. Het gevolg is dat opdrachten nu aanzienlijk korter zijn. Waar normaal een opdracht zes maanden of langer duurde, is nu drie tot 6 maanden gebruikelijk en moeten wij als detacheerders extra werk verzetten om de omzet enigszins op peil te houden. Hierdoor neemt de tijd tussen opdrachten in toe en zorgt daardoor voor een stijging van de leegloop. Door tariefsverhogingen kunnen we de omzetdaling deels tegengaan.”.


De juiste balans vinden

Uit de kwartaalcijfers van de leden van de VvDN blijkt wel dat zij voorsorteren op betere tijden. De verwachting bij de leden is dat namelijk de schaarste naar voldoende gekwalificeerd (senior) personeel alleen maar toeneemt. Boevé: “De juiste balans vinden is voor onze leden de uitdaging. Hoeveel leegloop (gedetacheerden zonder opdracht) accepteer je? Hoeveel medewerkers wil je in vaste dienst? Dit omdat je zeker weet dat er weer een moment komt dat de vraag toeneemt en dat de zoektocht naar het juiste talent weer volop losbarst. We zien dat opdrachtgevers daar ook rekening mee houden en zelf maatregelen treffen door meer van ons personeel ‘over te nemen' en zelf in dienst nemen. Met name de overheid heeft de afgelopen jaren aan populariteit gewonnen. De salarissen van ambtenaren zijn fors gestegen de afgelopen jaren en de overheid als werkgever wordt toch als heel stabiel ervaren.”

 

ICT en engineering hebben het zwaar

Het afgelopen kwartaal laat nagenoeg elk vakgebied per werkdag een omzetdaling zien. Alleen secretarieel en sociaal domein laten ten opzichte van vorig jaar een plus zien. Engineering, met 34% van de omzet in de VvDN Marktmonitor veruit het grootste segment, is van oudsher enorm gevoelig voor de economische conjunctuur. Tegelijk groeit in de totale arbeidsmarkt de werkgelegenheid voor hoger opgeleide technici al een jaar of zeven. Een half jaar geleden was de omzetgroei in dit segment nog een stevige +8,1%, nu dus een omzetkrimp van -6,5%.

 

Het segment voor ICT’ers koelt ook sterk af. Waar de omzetgroei in dit segment een jaar geleden nog +10,6% was, is er nu sprake van een omzetkrimp van -6,5%. Oorzaken hier zijn de economische onzekerheid, met minder opgestarte projecten, kleinere projecten, pauzering en/of uitstel van projecten. Met alle aandacht voor de versnellende digitale transformatie, generative AI, cyber security, data science en verplaatsingen naar de cloud, is het onwaarschijnlijk dat er structureel minder ICT’ers nodig zullen zijn of dat deze markt-luwte lang zal blijven bestaan.

Belangrijke punten

  • Omzetdaling (per werkbare dag) van 2,7% in Q1 2024 ten opzichte van een jaar eerder

  • Gedetacheerden zonder opdracht (‘leegloop’) gestegen met 26%

  • Tariefstijging zet ook in het eerste kwartaal van 2024 door (+5,3%)

  • Bijna 69% van de medewerkers heeft een vast contract

  • Nagenoeg alle vakgebieden krimpen

  • Toekomstverwachting: aanhoudende tekorten op de arbeidsmarkt

 

 

2 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page